2023 KM1 enstaka Plats 5 Bo Helmersson, Blågult

Klubbmästerskap 1 2023

Här kommer resultatet från KM1. Bedömt av Lidköpings fotoklubb. Enstaka 2023 KM1 enstaka Plats 5 Bo Helmersson, Blågult 2023 KM1 enstaka Plats 4 Mats Lundqvist,Nick 2023 KM1 enstaka Plats 3 Gunilla Lundqvist, underjordisk 2023 KM1 enstaka Plats 2 Gunilla Lundqvist, Havre  2023 KM1 enstaka Plats 1  Inger Ligmajer, Groda Kollection 2023 KM1 kollektion Plats 5…

Klubbmästerskap 2

Påminnelse Klubbmästerskap 2 (KM2)

Bilder till denna tävling skall vara skickas via email senast tisdagen den 11 oktober kl 20:00 till tavling@varbergsfotoklubb.seEnstaka bild (max 1-3 bilder per medlem) och kollektion (3-5 bilder per medlem).Teman: Enstaka bild:  PAJ   –   Kollektion:   RÖRELSEOch ännu en gång:Bildfilen för enstaka bild måste innehålla:Tävling, fotografens namn eller initialer samt bildtitel.Exempel: KM2_XX_TEST.jpgBildfilen för kollektion är som ovan och skall dessutom innehålla visningsordning…

Påminelse angående Klubbmästerskap 1 (KM1)

Vill även påminna om Klubbmästerskap 1 (KM1).Enstaka bild (max 1-3 bilder per medlem) och / eller Kollektion (3-5 bilder per medlem) – båda med fritt tema.Senaste inlämningsdag för KM1 är tisdagen den 19 april kl 20:00.Tävlingsbidragen mailas till:   tavling@varbergsfotoklubb.seVänligen notera: Bildfilen för enstaka bild måste innehålla: Tävling, Fotografens namn eller initialer samt bildtitel.Exempel: KM1_XX_Test.jpgBildfilerna för kollektion är som ovan och…