Digital cup 2 påminnelse

Sista dagen att lämna in bilder till Digitalcup 2. är: Tisdagen den 10 maj 2022.Ämnet denna gång är “JORD“Skicka in Dina bild(er) till :  tavling@varbergsfotoklubb.se senast tisdagen den 10 april 2022.1-3 bilder per medlem.Bildfilen måste innehålla tävling, fotografens namn eller initialer samt bildtitel.Exempel :  DC2_XX_Test.jpgMax 2.000 pixlar på längsta sidan.Bilder vilka innehåller felaktig och/eller ofullständig information blir dessvärre diskvalificerade.Lycka till !!

Påminelse angående Klubbmästerskap 1 (KM1)

Vill även påminna om Klubbmästerskap 1 (KM1).Enstaka bild (max 1-3 bilder per medlem) och / eller Kollektion (3-5 bilder per medlem) – båda med fritt tema.Senaste inlämningsdag för KM1 är tisdagen den 19 april kl 20:00.Tävlingsbidragen mailas till:   tavling@varbergsfotoklubb.seVänligen notera: Bildfilen för enstaka bild måste innehålla: Tävling, Fotografens namn eller initialer samt bildtitel.Exempel: KM1_XX_Test.jpgBildfilerna för kollektion är som ovan och…