Påminner också om Digitalcup 3 (DC3).

Ämnet denna gång är LUFT.
Skicka in Dina bilder till : tavling@varbergsfotoklubb.se
senast tisdagen den 6 september kl 20:00.
1-3 bilder per medlem
Bildfilen måste innehålla tävling, fotografens namn eller initialer samt bildtitel.
Max 2.000 pixlar på längsta sidan!
Exempel: DC3_XX_TEST.jpg
Bilder vilka innehåller felaktig eller ofullständig information blir dessvärre diskvalificerade.

Dela gärna: