You dont have javascript enabled! Please enable it!

Interna tävlingar

I våra interna tävlingar ska längsta sidan vara max 2000 pixlar på digitala bilder. 

Bildfil för Enstaka bild i klubbmästerskap, samt digitalcuper
ska innehålla tävling, initialer och bildtitel.
Exempel: KM1_JG_TEST.jpg 

Bildfil för kollektionsbilder ska även innehålla visningsordning med suffix.
Exempel: KM1_JG_TEST02.jpg

Bilder skickas in till tavling@varbergsfotoklubb.se om inte annat uppges. 

Vid inlämning av bilder till våra fototävlingar ger du Varbergs fotoklubb rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna här på hemsidan i olika sammanhang. Det gör det möjligt att hålla hemsidan levande med era fantastiska bilder.

Klubbmästerskap

Klubbmästerskap 1

Sista inlämningsdag är tisdag 19 april.
* Enstaka digitalbild utan tema. Max tre bilder per klubbmedlem.
* Digital kollektion utan tema. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.

Klubbmästerskap 2

Sista inlämningsdag är tisdag 11 oktober.
* Enstaka digitalbild på temat Paj. Max tre bilder per klubbmedlem
* Digital kollektion på temat Rörelse. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.

Digitalcup

Digitalcup 1

Sista inlämningsdag är tisdag 8 mars.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Eld.

Digitalcup 2

Sista inlämningsdag är tisdag 10 maj.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Jord.

Digitalcup 3

Sista inlämningsdag är tisdag 6 september.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Luft.

Digitalcup 4

Sista inlämningsdag är tisdag 8 november.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Vatten.

Årets bild

Inlämning sker i samband med årliga julfesten.
Datum kommer senare.

En bild per klubbmedlem, utan tema. Bilden ska vara tagen under 2022.


Externa tävlingar

Se alla riktlinjer och regler för respektive extern tävling.

Viskadalstävlingen 2022

Ansvariga: Suz & Bengt A

Sista inlämningsdag är tisdag 22 februari. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder mejlas in till tavling@varbergsfotoklubb.se. Obs, digitala kopior av påsiktsbilder ska även mejlas in. Varbergs fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.

I år är Kinna ansvariga för tävlingen.

Riksfotoutställningen (RIFO) 2022

Ansvariga: Akke, Susanne & Birgitta

Sista inlämningsdag för påsiktsbilder är tisdag 25 januari i klubblokalen. Sista dagen för digitala bilder är måndag 24 januari. Digitala bilder samt digitala kopior av påsiktsbilder laddas upp på RIFOs hemsida. Varbergs fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.
Se separat inbjudan.

RSF Klubbtävling 2022

Ansvariga: Tävlingskommittén.

Sista inlämningsdag kommer senare. Max två bilder per person.

Västsvenska Fotoexpon 2023

Ansvariga: Ulf, Suz & Bengt A

Sista inlämningsdag kommer senare. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder mejlas in till tavling@varbergsfotoklubb.se


Dela gärna: