1:a KM2 2023 Enstaka bild Inger Ligmajer "Grodrom"

Resultat KM2

Tävlingen är bedömd av Karlskoga fotoklubb. Enstaka bild, Tema ”Rom” 5:a KM2 2023 Enstaka bild Åsa Molander ”Coloseum” Karlskoga Fotoklubbs kommentar: Fåglar (trut?) vilar på en mur vid Coloseum i Rom. Det korta skärpedjupet med deskarpt återgivna fåglarna lyfter fram huvudmotivet men ger samtidigt enmiljöskildring med avseende på arenan i bakgrunden. Bra exponering och fina…