Tävlingar 2021

Fotograf: Bo Helmersson

Interna tävlingar

I våra interna tävlingar ska längsta sidan vara max 2000 pixlar på digitala bilder. Gällande Årets Bild har vi inte satt något maxmått.
 
Bildfil för Enstaka bild i klubbmästerskap, samt digitalcuper ska innehålla tävling, initialer och bildtitel.
Exempel: KM1_JG_TEST.jpg.
 
Bildfil för kollektionsbilder ska även innehålla visningsordning med suffix.
Exempel: KM1_JG_TEST02.jpg.
 
Bilder skickas in till tavling@varbergsfotoklubb.se om inte annat uppges.
 
Vid inlämning av bilder till våra fototävlingar ger du Varbergs fotoklubb rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna här på hemsidan i olika sammanhang. Det gör det möjligt att hålla hemsidan levande med era fantastiska bilder. 

Klubbmästerskap 1

Sista inlämningsdag är torsdag 8 april.
* Enstaka digitalbild utan tema. Max tre bilder per klubbmedlem.
* Digital kollektion utan tema. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.

Klubbmästerskap 2

Sista inlämningsdag är tisdag 12 oktober kl.20.00.
* Enstaka digitalbild på temat Buren. Max tre bilder per klubbmedlem
* Digital kollektion på temat Moln. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.

Digitalcup 1

Sista inlämningsdag är torsdag 11 mars.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Kort.

Digitalcup 2

Sista inlämningsdag är söndag 2 maj.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Koncentrerad.

Digitalcup 3

Sista inlämningsdag är tisdag 7 september kl.20.00.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Gul.

Digitalcup 4

Sista inlämningsdag är tisdag 11 november.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Ljus.

Årets bild

Sista inlämningsdag är på julfesten 2021, datum kommer senare.
En bild per klubbmedlem, utan tema. Bilden ska vara tagen mellan 16 december 2020 och julfesten 2021.

Externa tävlingar

Se alla riktlinjer och regler för respektive extern tävling

Viskadalstävlingen 2021

Ansvariga: Suz & Bengt A

Sista inlämningsdag är tisdag 2 mars. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder mejlas in till tavling@varbergsfotoklubb.se. Obs, digitala kopior av påsiktsbilder ska även mejlas in. Varbergs fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.
Se separat inbjudan. 

Se live-redovisningen av Viskadalstävlingen 

Riksfotoutställningen (RIFO) 2021

Ansvariga: Ulf + Bengt A

Sista inlämningsdag är tisdag 28 januari. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder samt digitala kopior av påsiktsbilder laddas upp på RIFOs hemsida. Varbergs fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.
Se separat inbjudan.

RSF Klubbtävling 2021

Ansvariga: Tävlingskommittén.

Sista inlämningsdag är 22 oktober kl. 18.00. Bilderna skickas till tavling@varbergsfotoklubb.se. Max två bilder per person. Se separat inbjudan och läs noga igenom reglerna.

Västsvenska Fotoexpon 2022

Ansvariga: Akke + Bengt A + Susanne.

Mer information om VästsvenskaFotoexpon  2022 kommer senare. Se resultat för Västsvenska 2021 här.