You dont have javascript enabled! Please enable it!
"Orgel" av Bo Helmersson 4:a - KM1 Enstaka
Bo Helmersson med “Orgel”

Interna tävlingar

I våra interna tävlingar ska längsta sidan vara max 2000 pixlar på digitala bilder. 

Bildfil för Enstaka bild i klubbmästerskap, samt digitalcuper ska innehålla tävling, initialer och bildtitel.
Exempel: KM1_JG_TEST.jpg. 

Bildfil för kollektionsbilder ska även innehålla visningsordning med suffix.
Exempel: KM1_JG_TEST02.jpg.

Bilder skickas in till tavling@varbergsfotoklubb.se om inte annat uppges. 

Vid inlämning av bilder till våra fototävlingar ger du Varbergs fotoklubb rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna här på hemsidan i olika sammanhang. Det gör det möjligt att hålla hemsidan levande med era fantastiska bilder.

Klubbmästerskap

Klubbmästerskap 1

Sista inlämningsdag är torsdag 8 april.
* Enstaka digitalbild utan tema. Max tre bilder per klubbmedlem.
* Digital kollektion utan tema. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.

Klubbmästerskap 2

Sista inlämningsdag är tisdag 12 oktober kl.20.00.
* Enstaka digitalbild på temat Buren. Max tre bilder per klubbmedlem
* Digital kollektion på temat Moln. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.

Digitalcup

Digitalcup 1

Sista inlämningsdag är torsdag 11 mars.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Kort.

Digitalcup 2

Sista inlämningsdag är söndag 2 maj.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Koncentrerad.

Digitalcup 3

Sista inlämningsdag är tisdag 7 september kl.20.00.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Gul.

Digitalcup 4

Sista inlämningsdag är tisdag 9 november.
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Ljus.

Årets bild

Inlämning via tävlingsmailen senast tisdag 7 december

En bild per klubbmedlem, utan tema. Bilden ska vara tagen mellan 16 december 2020 och 7 december 2021.


Externa tävlingar

Se alla riktlinjer och regler för respektive extern tävling.

Viskadalstävlingen 2021

Ansvariga: Suz & Bengt A

Sista inlämningsdag är tisdag 2 mars. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder mejlas in till tavling@varbergsfotoklubb.se. Obs, digitala kopior av påsiktsbilder ska även mejlas in. Varbergs fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.
Se separat inbjudan. 

Se live-redovisningen av Viskadalstävlingen 

Riksfotoutställningen (RIFO) 2021

Ansvariga: Ulf + Bengt A

Sista inlämningsdag är tisdag 28 januari. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder samt digitala kopior av påsiktsbilder laddas upp på RIFOs hemsida. Varbergs fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.
Se separat inbjudan.

RSF Klubbtävling 2021

Ansvariga: Tävlingskommittén.

Sista inlämningsdag är 22 oktober kl. 18.00. Bilderna skickas till tavling@varbergsfotoklubb.se. Max två bilder per person. Se separat inbjudan och läs noga igenom reglerna.

Västsvenska Fotoexpon 2022

Ansvariga: Akke + Bengt A + Susanne.

Sista inlämningsdag är tisdag 26 oktober. Påsiktsbilder lämnas in i klubblokalen. Digitala bilder mejlas in till tavling@varbergsfotoklubb.se

Se separat inbjudan.

Dela gärna: