Bilder till denna tävling skall vara skickas via email senast tisdagen den 11 oktober kl 20:00 till tavling@varbergsfotoklubb.se
Enstaka bild (max 1-3 bilder per medlem) och kollektion (3-5 bilder per medlem).
Teman: Enstaka bild:  PAJ   –   Kollektion:   RÖRELSE
Och ännu en gång:
Bildfilen för enstaka bild måste innehålla:
Tävling, fotografens namn eller initialer samt bildtitel.
Exempel: KM2_XX_TEST.jpg
Bildfilen för kollektion är som ovan och skall dessutom innehålla visningsordning med suffix.
Exempel: KM2_XX_TEST01.jpg   KM2_XX_TEST02.jpg   KM2_XX_TEST03.jpg   osv
Gemensamt för alla inlämnade bilder är max 2.000 pixlar på längsta sidan.
Bilder vilka innehåller felaktig och/eller ofullständig information blir dessvärre diskvalificerade.
Alla motivområden och fototekniker (färg, svartvitt, digitala verktyg etcetera) är tillåtna.
Fotografen måste emellertid vara upphovsman till bilden/bilderna i sitt/sina bidrag.

LYCKA TILL!!

Dela gärna: