Sista dagen att lämna in bilder till Digitalcup 2. är: Tisdagen den 10 maj 2022.
Ämnet denna gång är “JORD
Skicka in Dina bild(er) till :  tavling@varbergsfotoklubb.se senast tisdagen den 10 april 2022.
1-3 bilder per medlem.
Bildfilen måste innehålla tävling, fotografens namn eller initialer samt bildtitel.
Exempel :  DC2_XX_Test.jpg
Max 2.000 pixlar på längsta sidan.
Bilder vilka innehåller felaktig och/eller ofullständig information blir dessvärre diskvalificerade.
Lycka till !!

Dela gärna: