Klubbmästerskap 1

Vill även påminna om Klubbmästerskap 1 (KM1).
Enstaka bild (max 1-3 bilder per medlem) och / eller Kollektion (3-5 bilder per medlem)
– båda med fritt tema.
Senaste inlämningsdag för KM1 är tisdagen den 19 april kl 20:00.
Tävlingsbidragen mailas till:   tavling@varbergsfotoklubb.se
Vänligen notera: Bildfilen för enstaka bild måste innehålla: Tävling, Fotografens namn eller initialer samt bildtitel.
Exempel: KM1_XX_Test.jpgBildfilerna för kollektion är som ovan och skall dessutom innehålla visningsordning med suffix:
Exempel: KM1_XX_TEST01.jpg    KM1_XX_TEST02.jpg    KM1_XX_TEST03.jpg
Gemensamt för alla inlämnade bilder (både enstaka och kollektion) är max 2.000 pixlar på längsta sidan.
Bilder vilka innehåller felaktig och/eller ofullständig information kommer tyvärr att bli diskvalificerade.
Alla motivområden och fototekniker (färg, svartvitt, digitala verktyg etcetera) är tillåtna. Fotografen måste emellertid vara upphovsperson till bilden/bilderna i sitt/sina bidrag.
Lycka till!!

Dela gärna: