Inbjudan till Viskadalstävlingen 2024

Tävlingsbestämmelser
Tävlingen omfattar Hyssna FK, Borås FK, Kinna FK och Varbergs FK samt deras
medlemmar. Arrangörskapet cirkulerar i nämnd ordning. I år är Borås FK värd.


Tävlingen är indelad i fyra klasser.
Klass A Kollektion om 3 bilder, digitalbild En kollektion per medlem
Klass B Kollektion om 3 bilder, påsiktsbild (Sv/v eller färg) En kollektion per medlem
Klass C Enstaka bild, digitalbild Två bilder per medlem
Klass D Enstaka bild, påsiktsbild (Sv/v eller färg) Två bilder per medlem

Tävlingen är också en lagtävling med ett vandringspris för digitalklasserna (klass A+C) och
ett vandringspris för påsiktsklasserna (klass B+D). Vandringspris får behållas efter 4 segrar,
vilka inte behöver vara i följd.
Poängsammanräkningen sker enligt följande. Guldplakett 12 p, Silverplakett 10 p,
Bronsplakett 8 p och diplom 4 p. Vid samma poängtal är högsta valör utslagsgivande.


Deltagande bilder skall ha fotografiskt ursprung med deltagaren som upphovsman och får
inte ha erhållit utmärkelser eller visats tidigare i Viskadalstävlingen, Västsvenska FotoExpon,
RIFO eller andra större tävlingar.


Påsiktsbilderna får vara max 42 cm inklusive passepartout på längsta sidan och skall vara
monterade i en passepartout, på kartong eller liknande. Annan typ av inramning är inte
tillåten. Märk bilderna med: Klass, fotografens namn, klubb, titel. Kollektionsbilder skall även
märkas med ordningsföljd. OBS! Bilderna ska åtföljas av bildfiler i jpg-format med längsta
sidan max 2000 pixlar. Dessa ska kunna användas vid en eventuell digital presentation av
vinnarna, och ska mailas på samma sätt som digitalbilderna.
Påsiktsbilder lämnas i klubblokalen tisdag 27 februari.


Digitala bilder ska vara i jpg-format med längsta sidan max 2000 pixlar. Filnamnen ska
innehålla: Klass, fotografens namn, klubb, titel. Kollektionsbilder skall även märkas med
ordningsföljd. Exempel kollektion: A_namn_vfk_titel_01.jpg, A_namn_vfk_titel_02.jpg osv.
Exempel enstaka: C_namn_vfk_titel.jpg
Digitala bilder och bildfiler till påsiktsbilder mejlas till tavling@varbergsfotoklubb.se
senast tisdag 27 februari


Varbergs Fotoklubb tar alla kostnader för denna tävling.
Redovisning av tävlingen söndag 28 april. Separat inbjudan kommer.


Välkomna med era bilder!


Inbjudan till RiksTemaFoto

Skara Fotoklubb inbjuder till RiksTemaFoto 2023/24 som är en digital fototävling med tre
tävlingsomgångar. Tävlingen är öppen för alla intresserade. Temat för den tredje
tävlingsomgången av RiksTemaFoto 2023/24 (RTF3) är


VINTERVÄGLAG


Som tack för att Varbergs Fotoklubb har bedömt deltävling 2 får medlemmar i VFK delta utan
kostnad
i deltävling 3. Passa på att tävla!


Regler för tävlingsbilderna

 • Varje deltagare får lämna in högst fem bilder per tävlingsomgång.
 • Bilderna skall vara i jpg-format med längsta bildsida 2 000 pixlar och bildfilens storlek bör
  hållas mindre än 1,5 MB.
 • Bilderna skall vara numrerade.
 • Inlämnade bilder märks först med aktuell tävlingsomgång (RTF3). Sedan följer ett
  understreck följt av hela efternamnet. Efter ett nytt understreck följer första bokstaven i
  förnamnet, sedan ett nytt understreck och sist det egna bildnumret (1-5).
  Märkningsexempel: RTF3_Andersson_A_1
 • Bilderna skickas in via e-post direkt till tävlingsledaren (Ove Litorell), adress
  ovelitorell@skara.net, tillsammans med den ifyllda särskilda
  anmälnings/bildförteckningsblanketten (bifogas) senast fredag 1 mars 2024.
  I anmälningsblanketten ska anges bl a fotografens namn, fotoklubb och bildtitlar


Dela gärna: