Månadsmöte maj

Läs om John: http://b2c.pictpro.se/om/
För att starta mötet, klicka på länken: https://youtu.be/3EPQAlePAnI

VFK-Månadsmöte-200521